Babi tanah: penamaan baka, pemeliharaan dan pembiakan baka