Tavşan davası, çiftleşmenin kuralları ve özellikleri