Bir gander bir kazdan hangi işaretlerle ayırt edilebilir?