İnek "Kırmızı Bozkır": cins ayrıntılı bir açıklaması