Hindi karkasını çekiçlemek, sıkıştırmak, bağırsak ve kesmek nasıl?